SIA ”BIOTECHNOMICA” uzsācis īstenot pētniecības projektu „Personālās automātizētās dozējošās stacijas izstrāde laboratorijām” Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.jūnijam un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

3. mēnešu rezultāts: Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle.

6. mēnešu rezultāts: Ir izstrādāta ierīces koncepcija. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Sistēmas pamatnes izveide. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle.

9. mēnešu rezultāts: Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde.

12. mēnešu rezultāts: Sistēmas stiprības rāmja izveide. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānisma prototipa izstrāde.

15. mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana. Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide. Vadības un kontroles programmatūras izstrāde.

18. mēnešu rezultāts: Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Mezglu savstarpējā salāgošana. Salāgoto mezglu testēšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana. Piedziņas un vadības mehānismu pilnveide. Vadības un kontroles programmatūras izstrāde.

21. mēneša rezultāts: Vienota produkta dizaina izstrāde. Atbalsta funkciju pildošo mezglu izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Mezglu savstarpējā salāgošana. Salāgoto mezglu testēšana. Vadības un kontroles programmatūras pilnveide.